RØDMOSEGÅRD SKOLE

Skoletilbud for børn og unge med særlige behov

Rødmosegård er et skole- og dagbehandlingstilbud til 15 elever fra 0. til 10. klasse

Skolen ligger i Roskilde kommune.
Vi tilbyder samvær med heste og rideterapi.

Skolen med eleven i centrum

Rødmosegård Skole er for de elever, som har brug for et særligt tilrettelagt skoletilbud fra start, samt for de elever, der allerede har været en del af folkeskolen.

Vi tror på, at alle børn har kompetencer og ressourcer. Vi arbejder ud fra, at alle børn gerne vil være en del af et fællesskab, og derfor spiller klasserummet en stor rolle.

Vi ønsker at skabe en skole, hvor eleverne udvikler sig i en positiv retning, både fagligt, socialt og relationelt og dermed opnår de bedste betingelser for at skabe et sundt liv, hvor de kan klare sig selv og komme videre uddannelsesmæssigt, erhvervsmæssigt eller anden form for beskæftigelse.

Vi tror på, at meningsfulde og troværdige relationer til de voksne er en vigtig del i hverdagen og er med til at skabe en tryghed og progression for den enkelte elev.

Tydelig struktur

Den pædagogiske indsats omkring eleverne tilrettelægges nøje ud fra den enkelte elevs ressourcer og vanskeligheder, og der lægges vægt på en meget tydelig struktur; dagene må og skal være forudsigelige og forståelige.

Vi har stor opmærksomhed på at bygge videre på det eleven kan, og vi er accepterende i forhold til den enkeltes læringsproces.  Således er alle forløb på Rødmosegård Skole individuelt tilrettelagt ud fra den enkeltes behov, kompetencer og udfordringer.

At arbejde pædagogisk på denne måde indebærer derfor, at vi voksne har en klar erkendelse af og forståelse for, at arbejdet med eleven foregår via relationen mellem den voksne og eleven.

Derudover kan det være en hjælp at gøre brug af andre konkrete pædagogiske redskaber for at uderstøtte og fastholde en mentaliserende tilgang, og vi anvender derfor også den narrative forståelsesramme, miljøstrategi, strukturpædagogik og relationspædagogik som pædagogiske værktøjer i vores praksis.

 

På Rødmosegård Skole er der plads til elever med:

  • ADHD
  • ASF
  • Tilknytningsforstyrrelser
  • Andre følelsesmæssige forstyrrelser

Vi har 15 pladser til elever på 0. - 10. klassetrin

  • Vi tilbyder fuld fagrække
  • Timeantallet tilrettelægges ud fra folkeskolens krav for det pågældende klassetrin
  • Vi følger folkeskoleloven i forhold til fagrække, fælles mål, elevplaner og afgangsprøver

Rideterapi

Rødmosegård Skole tilbyder hesteassisteret terapi. Forskning viser, at psykiske lidelser kan reduceres mærkbart gennem kontakt med bl.a. heste, fordi der hurtigere åbnes op for følelserne, og fordi det kan give en øget tro på egne evner.

Når vi anvender heste i undervisningen arbejder vi bevidst med at skabe nærvær med hesten, hvilket i høj grad foregår uden ord.  Gennem denne kontakt oplever eleven en umiddelbar glæde, en følelse af samhørighed og succes. Hesteassisteret terapi giver os nogle gode rammer for at åbne op for en mere dybdegående og personlig dialog.

Værdigrundlag

Vi ønsker at skabe den bedst mulige udvikling for det enkelte barn. Med velfunderet læring og behandling sikrer vi udviklingen fagligt, relationelt og socialt.

På Rødmosegård Skole lægges vægt på at undgå fysiske konfrontationer og magtanvendelser. Derfor har eleverne altid lov til at gå udenfor og trække lidt frisk luft, hvis de bliver presset eller stresset over kravene i undervisningen.

Det betyder ikke, at der ikke stilles krav til eleverne, men det betyder, at de krav der stilles konstant overvejes og vurderes i forhold til den pågældende elevs aktuelle kapacitet.

Personalet møder eleverne, hvor de befinder sig og tilpasser kravene, så eleverne oplever, at der er tillid til, at de kan mestre skolens opgaver og forventninger.

Skolefagligheden er i fokus, men det prioriteres at opbygge positive relationer med og omkring eleverne.

Det er skolens grundlæggende opfattelse, at undervisningen har bedre forudsætninger for at lykkes, når den positive relation er til stede.

Eleverne oplever, at de bliver lyttet til, og at skolens sociale træning tager udgangspunkt i de udfordringer, som de aktuelt arbejder med.

Indskrivning af elever

Er du sagsbehandler og ønsker at indskrive et barn på skolen, så er du velkommen til at kontakte os.

Forældre kan ikke indskrive deres børn men er altid velkomne til at kontakte os for at høre mere om skolen.

Tilsynsrapport september 2023
Tilsynsrapport juni 2023

Scroll to Top